Kiknek jár a rehabilitációs kártya és milyen feltételekkel?

1 820 Megtekintés

2017 január elsejétől a megváltozott munkaképességű személyeknek jár a rehabilitációs kártya. Minden esetben a rehabilitációs hatóság állapítja meg a jogosultságot a 2011. évi CXCI tv. minősítési kategóriák alapján. E szerint a hatóság a következő minősítéseket adhatja:

  • rehabilitálható
    • foglalkoztathatósága rehabilitációval helyre állítható
    • tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel
  • egyáltalán nem javasolt a rehabilitáció
    • rehabilitációval ugyan helyreállítható az egészségi állapota, de a komplex minősítés szabályairól szóló rendelet alapján az egyéb körülmények miatt a rehabilitáció nem javasolt
    • tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel, de a rendeletben meghatározott egyéb körülmények miatt a rehabilitációja egyáltalán nem javasolt

Minden olyan személy jogosult a rehabilitációs kártyára, aki 2011 december 31-én a III. csop. szerinti rokkantsági illetve baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül. Ide tartozik a rendszeres szociális járadék is. A munkaadók amennyiben rehabilitációs kártyával rendelkező személyt foglalkoztatnak, úgy a rehabilitációs kártyaadókedvezményre jogosítja fel. Az adó megállapításánál kell a kedvezményt figyelembe venni. Alapja a munkavállalót terhelő közterhek illetve a más levonások által nem csökkentett bruttó munkabér. Maximalizálva van ez az összeg a minimálbér kétszeresére. Az adó mértéke 22 százalék, amely a 2011. évi CLVI. törvény 459.§-ában található meg. Minden munkaadó, aki rehabilitációs kártyával rendelkező személyt foglalkoztat, mentesül a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól. Minden munkaadó egyszerre csak egy személy után veheti igénybe a kedvezményt és csak abban az időszakban ameddig a rehabilitációs kártyát letétben tartja.

Az is előfordulhat, hogy az állami adóhatóság a kártyát visszavonja, ilyenkor értesítést küldenek a munkaadónak. Ezekben az esetekben az értesítést követő naptól már nem lehet igénybe venni a szociális hozzájárulás kedvezményét. A kártyák kiállítását a rehabilitációs hatóságnál kell kérvényezni. A megállapítástól számított másnap a hatóság értesíti a kedvezményezettet a feltételekről. Az adóhatóság készíti el a rehabilitációs kártyát és azt 15 napon belül a természetes személy munkáltatójának a rendelkezésére bocsájtja. Ha nincsen munkáltató, akkor a természetes személy kapja meg, aki arra jogosult.

 


Kommentelni itt lehet!

Az email címe nem fog látszódni.


*