Magányos idős emberek segítése

3 539 Megtekintés
idősek idősek

Az emberi élet szakaszossága senki előttem sem titok. Megszületünk, így leszünk csecsemők, majd kisgyermekek, hogy után kamaszként, majd fiatalként folytassuk életünket, míg elérkezik a felnőttkor, a munka, családalapítás, és sok-sok nagybetűs kihívás színtere. És bizony az életút során elérünk oda, hogy megöregszünk, és ha szerencsés helyzetben van az ember, akkor idős korára lesz, aki meggondozza, segítse a mindennapok egyre nehezebbé váló feladatainak elvégzésében.

Igen ám, de nem mindenkinek jut osztályrészül, hogy családtagként élhet, hiszen sok idős ember marad magára, vagy azért, mert hozzátartozói megélhetésük érdekében messze költöznek tőle, vagy azért, mert megromlottak a családi kapcsolatok, és sajnos az sem ritka, hogy valaki elveszíti minden szerettét, és így válik magányossá. Amíg korábban olyan egyszerű megoldásnak tűnt, hogy ha egy idős ember nem tud magáról gondoskodni, és családja sem tudja felvállalni, már ha van, akkor idősek otthonába került. Napjainkban már hosszú várólisták vannak a tartós bentlakásos ellátásokban, nem beszélve arról, hogy nem mindenki tudja megfizetni a gyakorta igen magas intézményi térítési díjat. Szerencsére a szociális ellátás 2001. óta segítséget tud nyújtani azoknak az idős embereknek, akik önellátásukban akadályozottak, és lakókörnyezetüket nem tudják, vagy éppen nem is akarják elhagyni. Az ő számukra elérhető segítség a házi gondozás.

A házi segítségnyújtás keretében dolgozó házi gondozóknak azon kell munkálkodniuk, hogy a rászoruló idős emberek számára biztosítsák a teljes és biztonságos életvitelt saját otthonukban. A házi gondozás keretében ápolási és gondozási tevékenységek egyaránt előfordulnak, és nemcsak magával a gondozottal kell az ellátást nyújtónak dolgoznia, hanem közvetlen és közvetett környezetével is. A ház gondozás alapvető lépése, hogy a feladatot ellátó személynek fel kell mérnie a rászoruló életvitelét, hogy tudja, hol sérül önellátása, milyen feladatok, tevékenységek elvégzésre nem képes az ellátást igénylő.

A problémák felmérésének ki kell terjednie az egészségügyi, pszichés, szociális problémák feltárására is, hiszen erre alapozva kell konkrét gondozási, ápolási tervet készíteni, amely meghatározza az elvégzendő tevékenységeket. Például előfordulhat, hogy a házi gondozást kérő idős ember nagyon jól elműködik saját otthonában, képes saját környezetében a napi feladatok elvégzésére, de már egyedül boltba, orvoshoz elmenni nem tud. Az is előfordulhat, hogy saját testi és környezeti higiénéjéről tud gondoskodni a rászoruló ember, de gyógyszereinek adagolása már meghaladja képességeit. Tehát egy házi gondozónak sokrétű és személyre szabott a feladatköre. Az ápolás keretében orvosi utasításokat követve végzi el feladatait, emellett pedig ellátja azokat a tevékenységeket, melyek a gondozásra szorulóval magával, illetve környezetével kapcsolatosak, így például mosdatás, gyógyszerelés, mosás, takarítás, ételkiszállítás, bevásárlás, gyógyszer felíratása, kiváltása.

 


Kommentelni itt lehet!

Az email címe nem fog látszódni.


*